kinderen en gezinnen

Bij  kinderen en gezinnen staat de holistisch energetische benadering centraal door naar alle facetten in het gezin te kijken. Wat is het probleem? Voor wie is het een probleem, welke onderlinge invloeden spelen een rol enz. Door bij een gezin thuis te komen ontstaat een totaalplaatje. De focus ligt niet op wat er fout gaat of moeilijk is, maar is gericht op wat nodig is om de situatie voor het kind of de ouder of voor het gezin te verbeteren. 

Als holistisch energetisch therapeut krijg ik regelmatig vragen over o.a. faalangst, hechting/scheiding, pesten, rouw, hooggevoeligheid, slaapproblemen, concentratieproblemen, druk zijn enz. Alle vragen zijn mogelijk. Het aansluiten bij de innerlijke belevingswereld van het kind staat centraal, om zo handvaten aan te kunnen reiken waar het kind en het gezin zelf verder mee kunnen. De eigen regie van het kind en het gezin staat centraal.