holistische energetische therapie

 

Als mens volg je je eigen pad. Dit pad ziet er voor iedereen anders uit. Door (heftige) gebeurtenissen of veranderingen in je leven kun je van je pad afraken en bij jezelf wegraken. Een holistisch energetische visie gaat ervan uit dat er een continue verbinding bestaat tussen het lichaam, het hoofd en het voelen. Je kan ook zeggen tussen lichaam, geest en ziel. Wanneer er een onbalans ontstaat in deze verbinding kan dit leiden tot (psychische) klachten zoals rusteloosheid, angsten, burn out enz. Maar ook (onbegrepen) lichamelijke klachten kunnen hun oorsprong vinden in een onbalans tussen het lichaam, het hoofd en het voelen. Bij een holistisch energetische benadering ligt de focus op jou proces. Waar sta jij in dit proces? en wat heeft aandacht nodig? Door middel van een reading/healing van het het aura/chakrasysteem kan inzicht verkregen worden in ontstane blokkades in de energie. 

 

Bij een reading/healing staat de energie in en om het lichaam heen centraal. Vaak wordt gedacht dat dit in kleuren (aura) moet worden gezien voordat het er werkelijk is. Echter de mens bestaat altijd uit energie, zowel in het lichaam als om het lichaam heen. Sunnestriel  hanteert een holistisch energetische benadering die nuchter en begrijpbaar is. Het is niet van belang of je wel of niet gelooft in de werking van energie. Van belang is dat jij als mens jezelf goed voelt bij wie je bent en wat je doet. 

 

Het doel van een reading/healing is het energieveld te benaderen met hoe het op dat moment is. Eventuele blokkades kunnen worden opgeheven of tot rust worden gebracht waardoor de energie weer vrij kan stromen. Een reading/healing geeft gronding. Dat wil zeggen dat je terug komt in je basis.

 

Voorbeelden waarbij een reading/healing kan helpen bij zowel volwassenen als kinderen zijn o.a. burn-out (klachten), gejaagd gevoel, oude pijn, scheiding, concentratieproblemen, hooggevoeligheid, onrust/angst. Alle vragen zijn mogelijk omdat ze ontstaan vanuit een behoefte die om aandacht vraagt. 

 

Ook tijdens de zwangerschap kan holistisch energetische therapie helend en ondersteunend zijn bij psychische en lichamelijke klachten zonder een duidelijke oorzaak.